KRIEVISKI

Var mainīr krāsu.
Var mainīt krāsu
Krāsu var mainīt.
Krāsu var mainīt.
Krāsu var mainīt.